Vännäs Internetförening

Internetabonnemang

Teckna abonnemang


Vännäs billigaste Internetabonnemang via optisk fiber,
100/100 Mbit/s med fri trafikmängd!

Efter den 1/3 2018:
Anslutning via ny leverantör för förbättrad kapacitet som tar rejäl höjd för kommande behov. Endast ett abonnemang: 100/100 Mbit/s med fri trafikmängd till priset 60 kr/mån inkl moms.

Faktaruta om förbättrad kapacitet (visa/dölj)

Vännäs Internetförening, Vannet, är en ekonomisk förening med syfte att upphandla Internetaccess och liknande tjänster att ställas till medlemmarnas förfogande. Föreningen har inget vinstintresse, vi vill vara ett icke-kommersiellt alternativ till övriga leverantörer av Internetaccess i Vännäs. Vannet vill erbjuda medlemmarna Internetaccess till ett så lågt pris som möjligt med så få begränsningar som möjligt.
Långsiktigt lågt pris
Vi bevakar kostnadsutvecklingen och trafikflödet löpande och anpassar priser och villkor så att ett långsiktigt lågt pris kan erbjudas. Eventuellt överskott kan återbetalas till medlemmarna.

Fakturering och övrig administration sköts så kostnadseffektivt som möjligt. Varje medlem måste ha en aktuell e-postadress så att vi slipper använda papperspost. Betalning sker halvårsvis för att minska administrationsarbetet.

Övriga tjänster

Vi har möjlighet att förmedla andra tjänster som medlemmarna efterfrågar:
  • E-post - e-postlådor under @vannet.se ordnas gratis för medlemmar
2018-02-28 Planerad omläggning
Vännäs Internetförening byter leverantör av internet för att få både bättre kapacitet och bättre pris. Övergången påbörjas den 1/3.

Från den 1/3 2018 kommer vi bara att ha en typ av abonnemang, 100/100 Mbit/s med fri trafikmängd till priset 60 kr/mån inkl moms.

Visa/Dölj äldre nyheter