Vännäs Internetförening

Sidan uppdaterad 2017-08-11
Se även FriTrafik 100 Mbps

Internetabonnemang FriTrafik 10 Mbps

 • Hastighet 10 Mbit/s
 • Fri trafikmängd
 • Flera IP-adresser tillåtet (dynamisk IP-tilldelning)
 • E-postadresser gratis till alla i hushållet under @vannet.se
 • Avtalstid 6 månader, uppsägningstid 1 mån
 • Månadsavgift 60 kr inklusive moms (betalning halvårsvis via e-postfaktura)
 • Medlemsinsats i föreningen 100 kr (engångsbelopp)
Teckning av abonnemang:
 • Abonnemang tecknas av samma person som tecknar nätavtal med fibernätets ägare (Vännäs Kommun, IT-kontoret, Vannas.net online-blanketter finns här)
 • Nätavgiften på 200 kr/mån faktureras separat av nätägaren
 • För hyresfastigheter gäller att hyresgästen tecknar abonnemang, inte fastighetsägaren
 • Uppsägning av vårt abonnemang görs via e-post till , med en månads uppsägningstid
 • Uppsägning av nätavtalet måste göras separat till nätägaren
 Utländskt personnummer
Personnummer (10 siffror) Byte av abonnemang?
Önskat startdatum för abonnemanget
Förnamn
Efternamn
Adress
Postadress
Fastigh.beteckn. / Lägenhetsnr.
Telefon och mobiltelefon
OBS! Alla utskick sker enbart via e-post, även fakturering.
Använd därför en e-postadress som du kollar regelbundet!
Har denna e-postadress:
Vill ha ny e-postadress:*

* Gratis hos Vannet, använd formen fornamn.efternamn@vannet.se
Har läst och accepterat avtalet
 

Uppsägning av abonnemang

Uppsägning görs via e-post till info@vannet.se, med en månads uppsägningstid.

Återställ sidan

Sidan uppdaterad: 2017-08-11