Avtal om Internetabonnemang och medlemskap i Vännäs Internetförening

Abonnenten tecknar härmed ett åtagande att med medlemsinsats ingå som delägare och Internetabonnent i Vännäs Internetförening Ekonomisk Förening - nedan kallad Föreningen.
Medlemmens åtaganden
Som medlem i Föreningen ingår skyldigheten att följa stadgarna, betala medlemsinsats, eventuell årsavgift samt abonnemangsavgift. Årsavgiftens storlek som kan vara max 200 kr beslutas av Föreningens styrelse och är 0 kronor för närvarande. Medlemskapet medför stadgeenliga rättigheter att påverka den ekonomiska föreningens verksamhet. Abonnemangsavgiften avser Internetaccess, avgiftens storlek beslutas av Föreningens styrelse halvårsvis. Medlemsinsatsens storlek är 100 kronor.
Föreningens åtaganden
Föreningen åtar sig att leverera Internet-access till medlemmen samt att tillhandahålla support för Internet-accessen och förmedla felanmälan till nätägare respektive Internetleverantör.