Vännäs Internetförening

Internetabonnemang

Teckna abonnemang


Vännäs billigaste Internetabonnemang via optisk fiber,
100/100 Mbit/s med fri trafikmängd!

Faktaruta om förbättrad kapacitet (visa/dölj)

Vännäs Internetförening, Vannet, är en ekonomisk förening med syfte att upphandla Internetaccess och liknande tjänster att ställas till medlemmarnas förfogande. Föreningen har inget vinstintresse, vi vill vara ett icke-kommersiellt alternativ till övriga leverantörer av Internetaccess i Vännäs. Vannet vill erbjuda medlemmarna Internetaccess till ett så lågt pris som möjligt med så få begränsningar som möjligt.
Långsiktigt lågt pris
Vi bevakar kostnadsutvecklingen och trafikflödet löpande och anpassar priser och villkor så att ett långsiktigt lågt pris kan erbjudas. Eventuellt överskott kan återbetalas till medlemmarna.

Fakturering och övrig administration sköts så kostnadseffektivt som möjligt. Varje medlem måste ha en aktuell e-postadress så att vi slipper använda papperspost. Betalning sker halvårsvis för att minska administrationsarbetet.

Övriga tjänster

Vi har möjlighet att förmedla andra tjänster som medlemmarna efterfrågar:
  • E-post - e-postlådor under @vannet.se ordnas gratis för medlemmar
2023-03-02 Felet åtgärdat kl 11:24
Nu fungerar det igen. Samtidigt som Umenet och AC-net gjorde fiberomkopplingar så gjorde de även tester på datorhallars redundanta ström. Pga mänskligt fel så gick upplänkarna ner pga delar av hallen tappade strömförsörjningen. Det var flera olika fel, både fiberkopplingar och strömbortfall.

2023-03-02 Fortsatt felsökande i nod kl 10:30
Det är i en centralnod som problemet är som påverkar Bredbandsson och några andra operatörer. Kommer vara tekniker där cirka kl 10:30.

2023-03-02 Felet återkom kl 9:50
Problemet återkom, felsökning pågår igen.

2023-03-02 Felet åtgärdat igen kl 9:35
Fungerar igen. Umenet och AC-net har gjort massa underhåll i natt. Nu råkade de av misstag koppla bort upplänkar. Nu skall de vara klara med allt dock och inte peta på mer.

2023-03-02 Felet återkom kl 9:23
Problemet återkom, felsökning pågår igen.

2023-03-02 Felet åtgärdat kl 9:05
Problemet berodde på en patchkabel i en kopplingspunkt för fiber i Umeå. Byte av patchkabeln löste det.

2023-03-02 Avbrott pga fiberproblem för Bredbandsson
Felsökning pågår. Vår internetleverantör Bredbandsson felsöker fiberskada utanför Umeå.
Avbrottet påverkar alla kunder i Vännäs Internetförening.

Visa/Dölj äldre nyheter