Vännäs Internetförening

Internetabonnemang

Teckna abonnemang


Vännäs billigaste Internetabonnemang via optisk fiber,
100/100 Mbit/s med fri trafikmängd!

Vännäs Internetförening, Vannet, är en ekonomisk förening med syfte att upphandla Internetaccess och liknande tjänster att ställas till medlemmarnas förfogande. Föreningen har inget vinstintresse, vi vill vara ett icke-kommersiellt alternativ till övriga leverantörer av Internetaccess i Vännäs. Vannet vill erbjuda medlemmarna Internetaccess till ett så lågt pris som möjligt med så få begränsningar som möjligt.
Långsiktigt lågt pris
Vi bevakar kostnadsutvecklingen och trafikflödet löpande och anpassar priser och villkor så att ett långsiktigt lågt pris kan erbjudas. Eventuellt överskott kan återbetalas till medlemmarna.

Fakturering och övrig administration sköts så kostnadseffektivt som möjligt. Varje medlem måste ha en aktuell e-postadress så att vi slipper använda papperspost. Betalning sker halvårsvis för att minska administrationsarbetet.

Övriga tjänster

Vi har möjlighet att förmedla andra tjänster som medlemmarna efterfrågar:
  • E-post - e-postlådor under @vannet.se ordnas gratis för medlemmar
2024-05-23 Styrelsebeslut om nya hastigheter
Vi tog ett beslut ikväll att avvakta med att erbjuda nya högre hastigheter efter att ha vägt in bland annat dessa argument:
-Grundtanken för Internetföreningen är att erbjuda en enkel, billig bastjänst, 100 Mbps räcker för de flesta.
-Antalet kunder som visat intresse för högre hastigheter är i nuläget väldigt litet, kanske fem stycken, alltså cirka 0,5%.
-Med kommunens uppgradering av nätet har pingtiderna förbättrats och det är viktigare för att uppleva ett snabbare internet för de flesta.
-Abonnenter som vill ha 500 eller 1000 Mbps har alternativet att byta tjänsteleverantör.
-Om vi skulle erbjuda 500 eller 1000 Mbps skulle vi kunna erbjuda ett något lägre pris än våra konkurrenter men inte så väldigt mycket lägre, cirka 20 kr/månad.
-Vi kan alltid ta ett nytt beslut om vi får en stor flykt av abonnenter.

Visa/Dölj äldre nyheter