Vännäs Internetförening

Internetabonnemang

Teckna abonnemang


Vännäs billigaste Internetabonnemang via optisk fiber,
100/100 Mbit/s med fri trafikmängd!

Faktaruta om förbättrad kapacitet (visa/dölj)

Vännäs Internetförening, Vannet, är en ekonomisk förening med syfte att upphandla Internetaccess och liknande tjänster att ställas till medlemmarnas förfogande. Föreningen har inget vinstintresse, vi vill vara ett icke-kommersiellt alternativ till övriga leverantörer av Internetaccess i Vännäs. Vannet vill erbjuda medlemmarna Internetaccess till ett så lågt pris som möjligt med så få begränsningar som möjligt.
Långsiktigt lågt pris
Vi bevakar kostnadsutvecklingen och trafikflödet löpande och anpassar priser och villkor så att ett långsiktigt lågt pris kan erbjudas. Eventuellt överskott kan återbetalas till medlemmarna.

Fakturering och övrig administration sköts så kostnadseffektivt som möjligt. Varje medlem måste ha en aktuell e-postadress så att vi slipper använda papperspost. Betalning sker halvårsvis för att minska administrationsarbetet.

Övriga tjänster

Vi har möjlighet att förmedla andra tjänster som medlemmarna efterfrågar:
  • E-post - e-postlådor under @vannet.se ordnas gratis för medlemmar
2023-04-26 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till Vännäs Internetförenings föreningsstämma 2023
onsdagen den 17/5 kl 19
Lokal: Byahuset, Brån 36 (få parkeringsplatser, undvik att ta bil om möjligt!)

Välkommen!
Styrelsen

Dagordning, se stadgarna

Kallelse med årsredovisning och mer info har skickats till medlemmarna via epost.

2023-04-12 Vannet - Info om motionstid
Vännäs Internetförenings föreningsstämma 2023 kommer att hållas den 17/5.
Motioner ska enligt stadgarna skickas till styrelsen senast fyra veckor innan stämman, vilket innebär stoppdatum onsdagen den 19 april. Motioner kan skickas till styrelsen@vannet.se.
Formell kallelse med tid och plats för stämman kommer att skickas cirka tre veckor innan.
Hälsningar
Styrelsen
via Jens

Visa/Dölj äldre nyheter