Vännäs Internetförening

Internetabonnemang

Teckna abonnemang


Vännäs billigaste Internetabonnemang via optisk fiber,
100/100 Mbit/s med fri trafikmängd!

Faktaruta om förbättrad kapacitet (visa/dölj)

Vännäs Internetförening, Vannet, är en ekonomisk förening med syfte att upphandla Internetaccess och liknande tjänster att ställas till medlemmarnas förfogande. Föreningen har inget vinstintresse, vi vill vara ett icke-kommersiellt alternativ till övriga leverantörer av Internetaccess i Vännäs. Vannet vill erbjuda medlemmarna Internetaccess till ett så lågt pris som möjligt med så få begränsningar som möjligt.
Långsiktigt lågt pris
Vi bevakar kostnadsutvecklingen och trafikflödet löpande och anpassar priser och villkor så att ett långsiktigt lågt pris kan erbjudas. Eventuellt överskott kan återbetalas till medlemmarna.

Fakturering och övrig administration sköts så kostnadseffektivt som möjligt. Varje medlem måste ha en aktuell e-postadress så att vi slipper använda papperspost. Betalning sker halvårsvis för att minska administrationsarbetet.

Övriga tjänster

Vi har möjlighet att förmedla andra tjänster som medlemmarna efterfrågar:
  • E-post - e-postlådor under @vannet.se ordnas gratis för medlemmar
2020-09-11 Oplanerat avbrott pga skadad fiber i Umeå
Felet var på två fibrer i Bredbandssons hall i Umeå och uppstod vid 16:30-tiden och var lagat cirka 18:20.

2020-06-07 Planerat avbrott pga skadad kabel i Brån
Tyvärr har en traktor varit i farten på en sträcka i Brån och skadat en kabel så grovt så att den måste bytas. Detta kommer att släcka trafiken för alla i Strand, alla Kunder till Bredbandsson och Vännäs Internetförening.

Avbrott på Söndag 2020-06-07 kl 23:00 till (senast) 07:00 på måndag morgon.

2020-03-04 Gratis första månad, återställd medlemsinsats
Medlemsinsatsen återställs till 100 kr, den kunde inte sänkas i somras till 50 kr utan en stadgeändring. Kompensering av kostnaden görs på första fakturan genom en gratis första månad.

2020-02-12 Kallelse till föreningsstämma 2020
onsdagen den 4/3 kl 19
lokal: Brån 110 Fabrik och Ateljéer
Kallelse med dagordning och motion 1 och 2 finns som pdf här. Observera att motion 1 har dragits tillbaka och kommer alltså inte att behandlas på stämman.
Årsredovisning med verksamhetsberättelse finns som pdf här

2019-07-01 Sänkt pris
Nu sänker vi priset för abonnemang till 50 kr/månad. Även medlemsinsatsen sänks, nu 50 kr.

Visa/Dölj äldre nyheter