Vännäs Internetförening

Internetabonnemang

Teckna abonnemang


Vännäs billigaste Internetabonnemang via optisk fiber,
100/100 Mbit/s med fri trafikmängd!

Faktaruta om förbättrad kapacitet (visa/dölj)

Vännäs Internetförening, Vannet, är en ekonomisk förening med syfte att upphandla Internetaccess och liknande tjänster att ställas till medlemmarnas förfogande. Föreningen har inget vinstintresse, vi vill vara ett icke-kommersiellt alternativ till övriga leverantörer av Internetaccess i Vännäs. Vannet vill erbjuda medlemmarna Internetaccess till ett så lågt pris som möjligt med så få begränsningar som möjligt.
Långsiktigt lågt pris
Vi bevakar kostnadsutvecklingen och trafikflödet löpande och anpassar priser och villkor så att ett långsiktigt lågt pris kan erbjudas. Eventuellt överskott kan återbetalas till medlemmarna.

Fakturering och övrig administration sköts så kostnadseffektivt som möjligt. Varje medlem måste ha en aktuell e-postadress så att vi slipper använda papperspost. Betalning sker halvårsvis för att minska administrationsarbetet.

Övriga tjänster

Vi har möjlighet att förmedla andra tjänster som medlemmarna efterfrågar:
  • E-post - e-postlådor under @vannet.se ordnas gratis för medlemmar
2024-05-04 Kallelse till Vännäs Internetförenings föreningsstämma 2024
Tid: Tisdagen den 7/5 kl 19
Lokal: Byahuset, Brån 36 (få parkeringsplatser, undvik att ta bil om möjligt!)

Välkommen!
Styrelsen

2024-05-03 Avbrott för många, åtgärd pågår
Kommunen meddelar: På grund av felaktig uppdatering i fibernätet har vissa kunder drabbats av avbrott. Kommunen jobbar med att åtgärda anslutningarna en efter en, så det tar tid innan alla är åtgärdade men det bör vara klart under kvällen.

Visa/Dölj äldre nyheter