Vännäs Internetförening

Internetabonnemang

Teckna abonnemang


Vännäs billigaste Internetabonnemang via optisk fiber,
100/100 Mbit/s med fri trafikmängd!

Faktaruta om förbättrad kapacitet (visa/dölj)

Vännäs Internetförening, Vannet, är en ekonomisk förening med syfte att upphandla Internetaccess och liknande tjänster att ställas till medlemmarnas förfogande. Föreningen har inget vinstintresse, vi vill vara ett icke-kommersiellt alternativ till övriga leverantörer av Internetaccess i Vännäs. Vannet vill erbjuda medlemmarna Internetaccess till ett så lågt pris som möjligt med så få begränsningar som möjligt.
Långsiktigt lågt pris
Vi bevakar kostnadsutvecklingen och trafikflödet löpande och anpassar priser och villkor så att ett långsiktigt lågt pris kan erbjudas. Eventuellt överskott kan återbetalas till medlemmarna.

Fakturering och övrig administration sköts så kostnadseffektivt som möjligt. Varje medlem måste ha en aktuell e-postadress så att vi slipper använda papperspost. Betalning sker halvårsvis för att minska administrationsarbetet.

Övriga tjänster

Vi har möjlighet att förmedla andra tjänster som medlemmarna efterfrågar:
  • E-post - e-postlådor under @vannet.se ordnas gratis för medlemmar
2021-03-29 Kallelse till Vännäs Internetförenings föreningsstämma 2021 onsdagen den 14/4 kl 19
Videomöte via Zoom, länk har skickats via mail.

Välkommen!
Styrelsen

Dagordning enligt stadgarna, se nedan!

Valberedningen föreslår till årsmötet att omval av sittande styrelse kompletteras med att en namngiven person väljs in i styrelsen som suppleant, se kallelsen via mail.

Inga motioner har skickats in till årets stämma.
Stadgar finns att läsa här: Styrelse och stadgar
Protokoll finns att läsa för medlemmar här: Protokoll

Brån den 29/3 2021
Jens Rundberg

Visa/Dölj äldre nyheter